Menu
Sub menu
Haal meer uit je Mac, iPad, iPhone en Watch
iCreate 15931 AI-tips voor je iPhone, iPad en Mac 🤖
Cover van

Is het gevaarlijk om ’s nachts naast je iPhone te slapen?

Auteur: Koen van Ekeren
7 reacties
iPhone slapen gevaarlijk


Lees verder na de advertentie

Veel mensen hebben de gewoonte om hun iPhone ’s nachts naast hun bed te leggen, soms zelfs onder hun kussen. Maar is deze gewoonte wel veilig, vanwege de straling die de iPhone uitzendt? In dit artikel lees je wat de experts hierover zeggen.

Is de straling van mijn iPhone schadelijk?

Laten we beginnen met het soort straling dat de iPhone uitzendt. Alle mobiele telefoons – inclusief iPhones – zenden radiofrequente (RF) straling uit. RF-straling behoort tot het spectrum van elektromagnetische straling, net als zichtbaar licht, röntgenstralen en ultraviolette straling.

Het belangrijkste punt om te benadrukken is dat de RF-straling die door mobiele telefoons wordt uitgezonden, niet-ioniserend is. Dit betekent dat het niet genoeg energie heeft om ionisatie te veroorzaken, een proces dat cellen kan beschadigen en mogelijk kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals kanker.

Elektromagnetische straling

De RF-straling die de iPhone uitzendt, is nodig om te communiceren met zendmasten, zodat we met onze iPhone kunnen bellen, internetten en WhatsAppen. De straling is relatief zwak en daar zijn ook strenge richtlijnen voor. Een belangrijk aspect van de limieten voor blootstelling aan straling is de SAR-waarde: de Specific Absorption Rate. Deze waarde geeft aan hoeveel energie een mobiele telefoon maximaal aan het lichaam kan overdragen. Als de SAR-waarde lager is, betekent dit dat er minder straling wordt afgegeven aan het lichaam.


kooptip


De iPhone 15 nu tot €7,50 korting per maand op je bundel!


De iPhone 15 nu tot €7,50 korting per maand op je bundel!

Maximale korting en dubbele data als je thuis internet van Ziggo hebt

Binnen de Europese Unie mag een telefoon alleen op de markt worden gebracht als de SAR-waarde lager is dan 2 watt per kilogram. Bij alle recente iPhones – zoals de iPhone 14 – is de SAR-limiet 1,6 watt per kilogram, zo valt te lezen op de website van Apple. Dit is een zeer lage waarde, waardoor er niet genoeg energie is om DNA te beschadigen.

Er zijn wel onderzoeken geweest naar de mogelijke effecten van langdurige blootstelling aan RF-straling, vooral omdat we deze apparaten zo dicht bij ons lichaam houden en zo vaak gebruiken. Hoewel sommige studies hebben gesuggereerd dat er een mogelijk verband zou kunnen zijn tussen mobiele telefoon gebruik en bepaalde soorten hersentumoren, zijn de resultaten over het algemeen inconsistent en onduidelijk.

World Health Organization

Een belangrijke organisatie die onderzoek doet naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling is de World Health Organization (WHO). De WHO heeft een classificatiesysteem opgesteld waarin ze elektromagnetische straling categoriseren op basis van het mogelijke risico. Volgens de WHO valt de straling van mobiele telefoons, inclusief iPhones, in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’.

Dat klinkt eng, maar de classificatie gaat op voor veel alledaagse dingen, zoals koffie en uitlaatgassen. Het gaat bovendien om een zeer klein risico – als het risico al aanwezig is. Volgens de WHO is niet bewezen dat de straling van mobiele telefoons daadwerkelijk kanker veroorzaakt, maar is verder onderzoek nodig om definitieve conclusies te trekken.

Nederlandse Gezondheidsraad

De Nederlandse Gezondheidsraad kwam in 2013 tot dezelfde conclusie. Zij deden een analyse naar meerdere onderzoeken over gezondheidsschade door het gebruik van mobiele telefoons. Hieruit blijkt dat er geen duidelijk bewijs is dat de straling van mobiele telefoons een verhoogd risico op hersentumoren of andere tumoren geeft. Wel drong de Gezondheidsraad aan op een vervolgonderzoek, omdat er nog niets gezegd kan worden over de risico’s op de langere termijn.

Omdat het vaak vele jaren duurt voordat kankers ontstaan na bepaalde interacties die tot de vorming van tumoren leiden, zijn nog alleen de kankers onderzocht die zich binnen kortere tijdsperioden manifesteren. De smartphone werd werd pas zo’n twintig jaar geleden op grote schaal gebruikt; daarom is het lastig voor onderzoekers om de langetermijneffecten te beoordelen.

Veroorzaakt 5G kanker?

Over de Elektromagnetische straling van de iPhone hoeven we ons dus geen zorgen te maken, maar hoe zit dat eigenlijk met 5G? Het is een veelgehoorde angst dat de 5G-straling kan leiden tot kanker. De iPhone 12 en nieuwer ondersteunen 5G.

Volgens Cancer Research UK is er geen bewijs dat 5G (of 4G) kanker veroorzaakt. 5G-netwerken zenden hogere frequenties uit dan oudere mobiele netwerken, maar hebben niet genoeg energie om DNA te beschadigen en zo kanker te veroorzaken.

‘De straling die mobiele telefoons of telefoonmasten uitzenden en ontvangen is erg zwak. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het kanker kan veroorzaken’, concludeert de stichting, die geld ophaalt voor onderzoek naar kanker.

Conclusie: is slapen naast je iPhone gevaarlijk?

Hoewel sommige mensen bezorgd zijn over de mogelijke schadelijke effecten van de straling van iPhones, is er nog geen overtuigend bewijs dat aantoont dat het gevaarlijk is om ’s nachts naast je iPhone te slapen. Organisaties zoals de World Health Organization blijven het onderzoek naar dit onderwerp voortzetten, maar tot nu toe is er geen bewijs dat het slecht is voor de gezondheid.

Als je je nog steeds zorgen maakt, zijn er enkele voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen, door wifi en bluetooth uit te schakelen, of de Vliegtuigmodus te activeren. Je kunt er ook voor kiezen om je iPhone op een afstand van je bed te plaatsen.