Terug naar Is het gevaarlijk om ’s nachts naast je iPhone te slapen?
Geen resultaten gevonden.
Toon meer resultaten
Nieuws

Is het gevaarlijk om ’s nachts naast je iPhone te slapen?

Door Koen van Ekeren4 juli 2023 12:304 min. leestijd7

Veel mensen hebben de gewoonte om hun iPhone ’s nachts naast hun bed te leggen, soms zelfs onder hun kussen. Maar is deze gewoonte wel veilig, vanwege de straling die de iPhone uitzendt? In dit artikel lees je wat de experts hierover zeggen.

iPhone slapen gevaarlijk

Is de straling van mijn iPhone schadelijk?

Laten we beginnen met het soort straling dat de iPhone uitzendt. Alle mobiele telefoons – inclusief iPhones – zenden radiofrequente (RF) straling uit. RF-straling behoort tot het spectrum van elektromagnetische straling, net als zichtbaar licht, röntgenstralen en ultraviolette straling.

De iPhone 15 Pro: nu tot €500 terug bij inruil van je oude telefoon

De iPhone 15 Pro: nu tot €500 terug bij inruil van je oude telefoon

• En zonder aansluitkosten t.w.v. €25
• Extra voordeel als je KPN thuis hebt

Het belangrijkste punt om te benadrukken is dat de RF-straling die door mobiele telefoons wordt uitgezonden, niet-ioniserend is. Dit betekent dat het niet genoeg energie heeft om ionisatie te veroorzaken, een proces dat cellen kan beschadigen en mogelijk kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals kanker.

Elektromagnetische straling

De RF-straling die de iPhone uitzendt, is nodig om te communiceren met zendmasten, zodat we met onze iPhone kunnen bellen, internetten en WhatsAppen. De straling is relatief zwak en daar zijn ook strenge richtlijnen voor. Een belangrijk aspect van de limieten voor blootstelling aan straling is de SAR-waarde: de Specific Absorption Rate. Deze waarde geeft aan hoeveel energie een mobiele telefoon maximaal aan het lichaam kan overdragen. Als de SAR-waarde lager is, betekent dit dat er minder straling wordt afgegeven aan het lichaam.

Binnen de Europese Unie mag een telefoon alleen op de markt worden gebracht als de SAR-waarde lager is dan 2 watt per kilogram. Bij alle recente iPhones – zoals de iPhone 14 – is de SAR-limiet 1,6 watt per kilogram, zo valt te lezen op de website van Apple. Dit is een zeer lage waarde, waardoor er niet genoeg energie is om DNA te beschadigen.

Er zijn wel onderzoeken geweest naar de mogelijke effecten van langdurige blootstelling aan RF-straling, vooral omdat we deze apparaten zo dicht bij ons lichaam houden en zo vaak gebruiken. Hoewel sommige studies hebben gesuggereerd dat er een mogelijk verband zou kunnen zijn tussen mobiele telefoon gebruik en bepaalde soorten hersentumoren, zijn de resultaten over het algemeen inconsistent en onduidelijk.

World Health Organization

Een belangrijke organisatie die onderzoek doet naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling is de World Health Organization (WHO). De WHO heeft een classificatiesysteem opgesteld waarin ze elektromagnetische straling categoriseren op basis van het mogelijke risico. Volgens de WHO valt de straling van mobiele telefoons, inclusief iPhones, in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’.

Dat klinkt eng, maar de classificatie gaat op voor veel alledaagse dingen, zoals koffie en uitlaatgassen. Het gaat bovendien om een zeer klein risico – als het risico al aanwezig is. Volgens de WHO is niet bewezen dat de straling van mobiele telefoons daadwerkelijk kanker veroorzaakt, maar is verder onderzoek nodig om definitieve conclusies te trekken.

Nederlandse Gezondheidsraad

De Nederlandse Gezondheidsraad kwam in 2013 tot dezelfde conclusie. Zij deden een analyse naar meerdere onderzoeken over gezondheidsschade door het gebruik van mobiele telefoons. Hieruit blijkt dat er geen duidelijk bewijs is dat de straling van mobiele telefoons een verhoogd risico op hersentumoren of andere tumoren geeft. Wel drong de Gezondheidsraad aan op een vervolgonderzoek, omdat er nog niets gezegd kan worden over de risico’s op de langere termijn.

Omdat het vaak vele jaren duurt voordat kankers ontstaan na bepaalde interacties die tot de vorming van tumoren leiden, zijn nog alleen de kankers onderzocht die zich binnen kortere tijdsperioden manifesteren. De smartphone werd werd pas zo’n twintig jaar geleden op grote schaal gebruikt; daarom is het lastig voor onderzoekers om de langetermijneffecten te beoordelen.

Veroorzaakt 5G kanker?

Over de Elektromagnetische straling van de iPhone hoeven we ons dus geen zorgen te maken, maar hoe zit dat eigenlijk met 5G? Het is een veelgehoorde angst dat de 5G-straling kan leiden tot kanker. De iPhone 12 en nieuwer ondersteunen 5G.

Volgens Cancer Research UK is er geen bewijs dat 5G (of 4G) kanker veroorzaakt. 5G-netwerken zenden hogere frequenties uit dan oudere mobiele netwerken, maar hebben niet genoeg energie om DNA te beschadigen en zo kanker te veroorzaken.

‘De straling die mobiele telefoons of telefoonmasten uitzenden en ontvangen is erg zwak. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het kanker kan veroorzaken’, concludeert de stichting, die geld ophaalt voor onderzoek naar kanker.

Conclusie: is slapen naast je iPhone gevaarlijk?

Hoewel sommige mensen bezorgd zijn over de mogelijke schadelijke effecten van de straling van iPhones, is er nog geen overtuigend bewijs dat aantoont dat het gevaarlijk is om ’s nachts naast je iPhone te slapen. Organisaties zoals de World Health Organization blijven het onderzoek naar dit onderwerp voortzetten, maar tot nu toe is er geen bewijs dat het slecht is voor de gezondheid.

Als je je nog steeds zorgen maakt, zijn er enkele voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen, door wifi en bluetooth uit te schakelen, of de Vliegtuigmodus te activeren. Je kunt er ook voor kiezen om je iPhone op een afstand van je bed te plaatsen.

De iPhone 15: nu tot €7,50 korting per maand op je abonnement!

De iPhone 15: nu tot €7,50 korting per maand op je abonnement!

• Maximaal voordeel als je thuis Ziggo hebt
• Tijdelijk geen aansluitkosten t.w.v. €25!

Door Koen van Ekeren

(Web)redacteur van iCreate. Haalt met zijn iPhone met gemak een schermtijd van drie uur. Laat die functie op de Mac liever uit.

Lees meer »
Wekelijks Apple nieuws in je mail
Wekelijks Apple nieuws in je mail
  • Handige Apple-tips
  • Altijd up-to-date
  • Leuke acties
Aanmelden

7
Praat mee!

avatar
nieuwste eerstoudste eerst
bram
Lezer
bram

Het gevaar op brand wordt hier wel vergeten.

Tim Landwier
Lezer
Tim Landwier

Hi Koen,
Goed initiatief on hier iets over te schrijven. Als je interesse hebt dan wil ik wel wat ervaringen met je delen.

Wally
Lezer
Wally

Net zoals met Corona dat was ogenschijnlijk ook een griepje dat van China uit ergens in een Italiaans bergdorpje terecht was gekomen, niks om ons toen zorgen over te maken…
😂

Pieter de Poel
Lezer
Pieter de Poel

Pas op dat de wetenschap zijn mening, welke is gebaseerd op feiten, over Corona en de bijbehorende remedie had en dan doel ik vooral op veiligheid van de laatste. Diezelfde wetenschap heeft ook een mening, gebaseerd op feiten over straling van mobiele telefoons. Ik zou toch enige voorzichtigheid in acht nemen bij alles wat de wetenschap beweert. De wetenschap heeft de kennis en waarheid niet in pacht.
Daar waar geld belangrijker is dan de gezondheid van een mensenleven, omdat het statistisch gezien maar een klein percentage treft, ben je slechts collateral damage.

Ton
Lezer
Ton

Zoals je schrijft is de techniek nog relatief jong en weet je niet wat de straling op de langere termijn doet. Dus handel ‘better safe than sorry’ en leg die telefoon ver van je af als je ligt te slapen.

Pieter de Poel
Lezer
Pieter de Poel

8 uur naast je op het nachtkastje (+/- 50cm), of de overige 16 uur van de dag tegen je lichaam aan in je broekzak. Dan zou ik me om het slapen nog het minst druk maken.