87% iPhone 4S-bezitters gebruikt Siri, maar niet optimaal

Volgende week wordt Siri een half jaar, dus kunnen we inmiddels voorzichtig een balans gaan opmaken. Uit onderzoek van Park Associates blijkt dat 87 procent van de iPhone 4S-bezitters Siri elke maand gebruikt.

Kanttekeningen

Dit gebruikerspercentage is zeer hoog, maar hier kunnen wel een aantal kanttekeningen bij geplaatst worden. Ten eerste is de tijdsspanne ‘elke maand’ dubieus: mag je één keer per maand als serieus gebruik bestempelen? Tweede kanttekening: het gebruik werd getest in Amerika. In landen als Nederland, waarvan Siri de moedertaal niet spreekt, zal dit percentage aanzienlijk lager liggen.

Alleen basale functies

Hoewel Siri tot behoorlijk spannende dingen in staat is, wordt deze potentie nauwelijks benut. Het wordt meer gebruikt als iets uitgebreidere versie van de oude spraakbesturing: mensen bellen, berichtjes sturen en informatie opzoeken. Voor het afspelen van muziek, het inplannen van agenda-items en het bijhouden van Mail wordt Siri al aanzienlijk minder gebruikt.

Snelheid Siri is de oorzaak

De reden dat Siri niet in zijn volledig potentieel wordt gebruikt, is volgens het onderzoek de  beperkte snelheid van Siri. Elke vraag wordt verwerkt via Apple’s servers, waardoor het soms behoorlijk wat verwerkingstijd vergt. Ter vergelijking: de oude spraakbesturing kon simpele opdrachten als ‘Bel Henk’ gewoon intern verwerken.

Uitbreidingen

Siri is nog steeds uitsluitend beschikbaar voor de iPhone 4S en bovendien is de spraakbesturing volgens Apple nog steeds in de bètafase. We zullen in de toekomst dus nog meer mogen verwachten van Siri. Zo wordt ESPN genoemd als partner, om Siri ook van sportuitslagen en tussenstanden te voorzien.